2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460
2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460

$1,895,000

2705 Park St, Lake Worth Beach, FL, 33460

ACTIVE